Daily Archives: 02-09-2019

Dân tộc nào thì cũng giống nhau hết, cũng chung một dòng máu dân tộc Việt Nam cả…

[ad_1] Dân tộc nào thì cũng giống nhau hết, cũng chung một dòng máu dân tộc Việt Nam cả: Người Thái vẫn có dái như người Kinh, Người Kinh vẫn có tinh như người Tày. Người Tày vẫn có chày như người Dao, Người Dao biết đeo bao như người …

Read More »
Translate »
DMCA.com Protection Status