Daily Archives: 21-09-2019

Ad chú ý xét duyệt những thành phần phản động trà trộn lợi dụng sân chơi lành mạ…

Ad chú ý xét duyệt những thành phần phản động trà trộn lợi dụng sân chơi lành mạnh tuyên truyền tư tưởng bậy bạ, vết xe đổ của haivl đã có rồi, mọi người cũng nên cảnh giác các thành phần này, trước khi phát ngôn nên tìm nguồn báo …

Read More »
DMCA.com Protection Status