4 Comments
  1. Hoa Anh Quân says

    Chả có lợi ích j hết

  2. Hoa Anh Quân says

    Ăn hại tốn tiền điện.

  3. Trần Minh Tuấn says

  4. Nguyễn Quang Trưởng says

    Lại nhai

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Translate »