3 Comments
  1. Nguyễn Thanh Sơn says

    Đã thực tập. Cảm ơn bạn

  2. Leo Ng says

    Thở bằng cơ hoành này hoá ra là phương pháp chánh niệm. Cảm ơn bạn

  3. Thiên Sơn - The Traveler says

    Đăng ký kênh Thiên Sơn | The Traveler để cập nhật video mới nhất.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Translate »