3 Comments
  1. Lương Đức says

    Đạt ơi là đạt

  2. Tuấn Nguyen Anh says

    Wtf??? Ko có tiền mua ống nhòm mà có tiền mua awm

  3. Tú Nhạt says

    Đạt Nguyễn sao đạt lm vậy :((

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Translate »