1 Comment
  1. HộpŤhư TriÂn says

    nó ăn trộm gà quay rồi ra đây hâm nóng ấy mà

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Translate »